Bagarhjälpen Startsida 2020

Vad är Bagarhjälpen?

Under 2016 började ett antal bagare inom en organisation som heter Din Bagare i Skandinavien AB fundera på hur man kunde hjälpa till i samhället och göra det i en mer organiserad form. De flesta inom Din Bagare skänkte redan pengar till olika hjälporganisationer så viljan att hjälpa till fanns där redan. Under slutet av 2016 tog man kontakt med alla leverantörspartners som man hade inom gruppen och frågade efter deras inställning. Svaret blev över all förväntan och då bildades Bagarhjälpen som i startskedet består av alla medlemmar inom Din Bagare samt alla leverantörer.

Bagarhjälpen har som syfte att hjälpa barn och ungdomar i Sverige som behöver medicinsk, psykisk eller fysisk hjälp. 4-6 eldsjälar inom Din Bagare och deras samarbetspartners, väljer varje år ut en lämplig bidragstagare och denna presenterar man på en gemensam träff under januari-februari månad. Samtidigt som bidragstagaren blir offentliggjord lämnar men en sammanställning på hur mycket man lyckats samla in till den bidragstagaren som varit under föregående år.  På varje årsträff väljer man även de eldsjälar som beslutar den nya bidragstagaren samt svarar på frågor under det kommande året.

Alla bidrag betalas in direkt från bidragsgivaren till bidragstagaren som för 2019 är Mind och Bagarhjälpen gör en sammanställning över detta samt är kontaktytan för alla frågor. Detta garanterar att 100% av alla insamlade pengar kommer till rätt plats. Bagarhjälpen håller sedan reda på alla givna bidrag samt lämnar över en sammanställning i slutet på året till bidragstagaren över vad som samlades in under året. All denna information över totala insamlade pengar samt bidragsgivare och hur mycket man bidraget med hittar ni löpande på Bagarhjälpen.se. Här kommer även all information över övriga aktiviteter såsom insamlingsprodukter och auktioner.

Bagarhjälpen har som mål att samla ihop 500.000 SEK men siktar mot 1.000.000 SEK årligen.

Vill du hjälpa till? Klicka här

Bidragstagare 2020 – Mind

Minds verksamhetsidé är att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.

Årets Bidragstagare är Mind där man verkligen behöver hjälp och där man gör skillnad. Här nedan finner ni all information om 2020 års bidragstagare.

Läs mer om Mind