Auktion 2020

Din Bagares auktion

Din Bagare som är en av initiativtagarna tillsammans med leverantörerna kommer ha en Auktion på Din Bagares medlemsmässa som går av stapeln den 28 – 29 jan 2020. Alla leverantörer har skänkt olika auktionsprodukter, allt från mobiltelefoner till marsipan. Dessa kommer auktioneras ut till Din Bagares medlemmar som då direkt kommer skänka inropsbeloppet till bidragstagaren vilken för 2020 är MIND. Bagarhjälpen vill rikta ett stort tack för alla bidragen från våra leverantörspartners som även redovisas här under och som kommer förhoppningsvis ropas in för stora pengar av Din Bagares medlemmar.Gåvor från leverantörerTotalt värde 0 SEK